Petrolimex Hue
Tin hoạt động
  • Tốc độ tăng trưởng bán lẻ Petrolimex Thừa Thiên Huế đứng thứ 2 toàn ngành

    22/01/2018 02:09' CH
    Đây là kết quả tổng hợp từ chiến lược đầu tư mạng lưới cửa hàng xăng dầu, hiện đại hóa công tác quản lý, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới chính sách tiền lương gắn với năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh, chính sách bán hàng linh hoạt,… và trên hết chính là sự kiên trì, nỗ lực của từng CBCNV - NLĐ trong Công ty
Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .