Petrolimex Hue
Tin tức - Sự kiện
  • Đoàn kết, đổi mới để tiến xa hơn…

    10/12/2018 10:24' SA
    Năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn song với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, đổi mới trong nếp nghĩ, cách làm của tập thể lãnh đạo và CBCNV Công ty Xăng dầu Thừa THiên Huế - hoạt động SXKD và công tác xây dựng Đảng tại đơn vị đã đạt được những bước tiến vượt bậc, lần đầu tiên tất cả các mặt hàng SXKD đều đạt và vượt kế hoạch Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giao và tăng trưởng cao so với cùng kỳ ...
Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm
Vùng 1
18.600
18.970
18.450
18.810
17.180
17.520
16.400
16.720
16.250
16.570
15.250
15.550
Video
Loading...
Chúng tôi là PLX
Thông tin khuyến mại
Tin tập đoàn
  • Logo chính & cấu trúc nhóm

    13/12/2018 01:38' CH
    Hệ thống nhãn hiệu Petrolimex/PLX được cấu trúc bài bản & chuyên nghiệp cho ngày nay & cho mai sau với tinh thần phát huy sức mạnh nội lực trong sự gắn bó mật thiết cùng Quý vị để tiến xa hơn. Nhìn vào cấu trúc thương hiệu & các nhãn hiệu đã được bảo hộ, Quý vị có thể dễ dàng nhận thấy các lĩnh vực ngành nghề & mối liên hệ giữa chúng trong tổng thể hệ thống Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và hệ thống phân phối. Trân trọng cảm ơn Quý vị đã luôn tin yêu đồng hành cùng chúng tôi với tinh thần để tiến xa hơn.