Petrolimex Hue
Tin tức - Sự kiện
  • Tốc độ tăng trưởng bán lẻ Petrolimex Thừa Thiên Huế đứng thứ 2 toàn ngành

    22/01/2018 02:09' CH
    Đây là kết quả tổng hợp từ chiến lược đầu tư mạng lưới cửa hàng xăng dầu, hiện đại hóa công tác quản lý, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới chính sách tiền lương gắn với năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh, chính sách bán hàng linh hoạt,… và trên hết chính là sự kiên trì, nỗ lực của từng CBCNV - NLĐ trong Công ty
Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm
Vùng 1
20.580
20.990
20.380
20.780
18.670
19.040
16.000
16.320
15.950
16.260
14.560
14.850
Video
Loading...
Petrolimex ký sự
Thông tin khuyến mại
Tin tập đoàn
  • Vững tin hoàn thành nhiệm vụ 2018

    24/01/2018 03:44' CH
    Petrolimex Hà Tĩnh đã khẳng định được vị trí đóng góp vào ngân sách địa phương, cố gắng chiếm lĩnh được thị trường, thị phần; duy trì đóng góp an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.