Petrolimex Hue
Tin tức - Sự kiện
  • CHXD số 17 - đơn vị tiêu biểu tháng 7/2017

    14/08/2017 01:47' CH
    CHXD số 17 đã có nhiều cố gắng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là đơn vị dẫn đầu thi đua khối cửa hàng xăng dầu tháng 7/2017 – Đơn vị đã ghi danh vào Câu lạc bộ 1000m3 kể từ 7/2016
Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm
Vùng 1
17.920
18.270
17.020
17.360
16.820
17.150
13.790
14.060
12.390
12.630
Video
Loading...
Petrolimex ký sự
Thông tin khuyến mại
Tin tập đoàn
  • Bước đi mới trong công tác bảo vệ nhãn hiệu Petrolimex

    18/08/2017 04:27' CH
    BCĐ 438 sẽ sớm phân công nhiệm vụ xây dựng Quy chế làm việc và KH công tác để phối hợp với các đơn vị thành viên Petrolimex cùng các cơ quan QLNN bảo vệ thành công nhãn hiệu Petrolimex đã được pháp luật bảo hộ - do Petrolimex là chủ sở hữu